กทม. Big Cleaning ตลาดนัดจตุจักร

กทม. Big Cleaning ตลาดนัดจตุจักร ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
กทม. Big Cleaning ตลาดนัดจตุจักร

วันนี้ (23 มี.ค.63) สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดิน และรางระบายน้ำโดยรอบตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมาตรการยกระดับการป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่ใช้บริการจับจ่ายสินค้าในตลาดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co