กทม. Big Cleaning สวนสาธารณะ 39 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning สวนสาธารณะ 39 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
กทม. Big Cleaning สวนสาธารณะ 39 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

ภาพจากอีจัน
โดยในวันนี้ (26 มี.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
พล.ต.อ.อัศวิน เผยว่าเนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ จำนวน 39 สวน และสวนสาธารณะในแต่ละพื้นที่ทั้ง 50 เขต ที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยจะพัฒนาล้างทำความสะอาดสวนสาธารณะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ, ศาลาพักผ่อน อุปกรณ์ออกกำลังกาย, สนามเด็กเล่น ,โต๊ะ เก้าอี้, ม้านั่ง ,ลานกีฬา ,สะพานชมปลา รวมถึงพื้นถนนทางเดิน -วิ่ง ออกกำลังกาย และห้องสุขา
โดยมีมาตรการดูแลและป้องกันผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อาทิ สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเว้นระยะห่างประมาณ 1 - 2 เมตร ขณะปฏิบัติงานทุกแห่ง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและลดการแพร่ระบาดของโรค
ภาพจากอีจัน

ในการนี้ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่จะมาร่วมกิจกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด และกรุงเทพมหานครจะหมั่นดูแลพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงอย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปในที่สุด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการ Big Cleaning พัฒนาทำความสะอาด จำนวน 39 แห่ง ประกอบด้วย 1. สวนจตุจักร เขตจตุจักร 2. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง 3. สวนสราญรมย์ เขตพระนคร 4. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 5. สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ 6. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย 7. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ 8. สวนกีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ 9. สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร 10. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 11. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร 12. สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 13. สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา 14. สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางเขน 15. สวนนวมินทรภิรมย์ เขตบึงกุ่ม 16. สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค 17. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน 18. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 19. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนารถ เขตลาดกระบัง 20. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 21. สวนวนธรรม เขตประเวศ 22. สวนบึงกระเทียม เขตมีนบุรี 23. สวนหนองจอก เขตหนองจอก 24. สวนวัชราภิรมย์ เขตบางเขน 25. สวนสิริภิรมย์ เขตมีนบุรี 26. สวนอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 27. สวนรมณีนารถ เขตพระนคร 28. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม 29. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 30. สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว 31. สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 32. สวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร เขตประเวศ 33. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตสาทร 34. สวนพระยาภิรมย์ เขตมีนบุรี 35. สวนสาธารณะสันติชัยปราการ เขตพระนคร 36. สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก 37. สวนจรัญภิรมย์ บางพลัด 38. สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย 39.สวนป่าวิภาวดี เขตดินแดง

นอกจากนี้ยังมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสวนสาธารณะขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่เขตอีกด้วย

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co