เรือด่วนเจ้าพระยาหยุดให้บริการชั่วคราว

โควิด-19 ทำพิษ เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. -30 เม.ย. 2563
เรือด่วนเจ้าพระยาหยุดให้บริการชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,000 รายแล้ว ทำให้หลายหน่วยงานรวมถึงสถานบริการต่างๆ ทยอยปิดเพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับ เรือด่วนเจ้าพระยา ที่ออกมาประกาศผ่านทางเพจ Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา ว่าจะหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพจากอีจัน
โดยระบุว่า
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ให้ยุติลงได้โดยเร็ว บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด แจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
จึงประกาศมาให้ท่านผู้โดยสารทราบโดยทั่วกัน
ภาพจากอีจัน

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19
-ให้จัดที่นั่ง สำหรับผู้ โดยสารโดย ให้มี ระยะห่าง 1 เมตร (SOCAIL DISTANCEING)
ให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นเรือ 100 %
และได้กำชับให้ ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1) อย่างเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน

และทางเรือด่วนเจ้าพระยา ก็มีการออกมาปรับเวลาให้บริการถี่ขึ้น ก่อนหน้าที่จะประกาศหยุดเดินเรือไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งทำให้ผู้โดยสารสับสน โดยเรือด่วนเจ้าพระยาก็ชี้แจงว่า ตารางการเดินเรือที่ปรับใหม่นี้จะใช้จนถึงวันที่ 27 มี.ค. 2563 หรือก่อนหยุดเดินเรือนั้นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co