บ้านสมเด็จฯ ประกาศ 26-31 มี.ค. ห้ามเข้า-ออก หลังพบ นศ. ติดเชื้อ

ม.บ้านสมเด็จฯ ประกาศ 26-31 มี.ค. ห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเด็ดขาด หลังพบ นศ. ติดเชื้อโควิด-19
บ้านสมเด็จฯ ประกาศ 26-31 มี.ค. ห้ามเข้า-ออก หลังพบ นศ. ติดเชื้อ

วันนี้ (26 มี.ค. 63) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศผ่านเพจ “RBSRU News” ห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด เนื่องจากต้องทำการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด หลังมีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา

ภาพจากอีจัน
โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ออกจดหมายชี้แจงกรณีนักศึกษาติดเชื้อและการดำเนินการหลังจากพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 ว่า

“ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ล่าสุด พบว่า มีรายงานจากวิทยาลัยการดนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 แจ้งว่า มีนักศึกษาที่เข้าข่ายอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้รับการตรวจสอบการคัดกรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับการยืนยันว่า นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้ ได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ได้ดำเนินการปิดพื้นที่การให้บริการและสถานที่ที่นักศึกษาที่ติดเชื้อเข้าไปใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 ซึ่งให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน โดยหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

2. การติดตามผลการระบาดจากนักศึกษาที่ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ติดเชื้อ และดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดในสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติตเชื้อ เพื่อให้ไปรับการตรวจคัดกรองต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนและจะรายงานผลภายในเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้สังเกตดูอาการอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีทีมเฉพาะกิจคอยติดตามอย่างใกล้ชิด

3. มหาวิทยาลัย ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนภายนอกสามารถสอบถามรายละเอียเและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ RSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

ภาพจากอีจัน
จากนี้ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะแจ้งความคืบหน้ารวมถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าวให้ทราบ และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ติดตามสถานการณ์และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co