กทม. รับมอบถุงขยะ 5 แสนใบ จากภาคเอกชน แยกขยะติดเชื้อป้องกันโควิด–19

ผู้ว่าฯ อัศวิน รับมอบถุงขยะ 5 แสนใบ จากภาคเอกชน ร่วมใจป้องกันโควิด–19
กทม. รับมอบถุงขยะ 5 แสนใบ จากภาคเอกชน แยกขยะติดเชื้อป้องกันโควิด–19

วันที่ 27 มี.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงขยะ จำนวน 500,000 ใบ จากนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด โดยแบ่งเป็นถุงขยะสีดำ และถุงขยะสีแดงที่ใช้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ภาพจากอีจัน

สำหรับถุงขยะดังกล่าวจะแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง สำนักงานเขต 50 แห่ง และภารกิจของสำนักสิ่งแวดล้อม

ภาพจากอีจัน
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ที่ได้มอบถุงขยะให้กรุงเทพมหานครในการดำเนินการป้องกันโควิด – 19 รวมทั้ง ถือเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่สนับสนุนให้มีการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่

สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) บริเวณชั้น 1
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
บริเวณจุดคัดกรอง 5 จุด ได้แก่ อาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ 2 จุด อาคารไอราวัตพัฒนา
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 38 แห่ง

ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ดี ทาง กทม. ขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากมูลฝอยทั่วไป ด้วยการม้วนหรือพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใส่ถุงปิดสนิท เขียนติดหน้าถุง “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้ง โดยรอรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมาเก็บ หรือหากสะดวกสามารถนำมาทิ้งได้ตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง กรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมต่อไป
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co