สตูล สั่งปิดเกาะหลีเป๊ะ และที่พักบนเกาะ หวั่นติดเชื้อโควิด-19

ผวจ. ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล มีคำสั่งให้ปิดเกาะและที่พัก บนเกาะหลีเป๊ะ ห้ามเรือขนส่งผู้โดยสารจอดเทียบท่า หรือบริเวณใกล้เคียง
สตูล สั่งปิดเกาะหลีเป๊ะ และที่พักบนเกาะ หวั่นติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 26 มีนาคม 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล

เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืชได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งแล้ว ประกอบกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) กำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

ภาพจากอีจัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ปิดการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะและปิดสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งห้ามเรือขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเข้าเทียบท่าเกาะหลีเป๊ะ หรือทำเลจอดเรือใกล้เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co