บิ๊กตู่ ทุ่มงบรัฐฯ กว่า 1,500 ล้านบาท ซื้อยา-เวชภัณฑ์สู้โควิด-19

พลเอกประยุทธ์ สั่งทุ่มงบรัฐบาล กว่า 1,500 ล้านบาท ให้ สธ. จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ สู้โควิด-19
บิ๊กตู่ ทุ่มงบรัฐฯ กว่า 1,500 ล้านบาท ซื้อยา-เวชภัณฑ์สู้โควิด-19

วันนี้ (27 มี.ค. 63) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดหายาที่จำเป็น และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ เช่น

- ยาฟาวิราเวียร์ (Favilavir) ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง จำนวน 340,000 เม็ด รักษาได้ประมาณ 6,000 คน

- หน้ากาก N95 จำนวน 2 ล้านชิ้น ชุดPPE จำนวน 2 ล้านชุด

- ยาที่แพทย์กำหนดไว้ในแนวทางให้การรักษา เช่น ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ยาต้านไวรัสเอดส์ดารุนาเวียร์ (Darunavir) ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ทั้งนี้ นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า การกระจายยาและเวชภัณฑ์ จะบริหารจัดการผ่านศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 ที่มีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบจัดส่งให้โรงพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด ทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตำรวจ ทหาร และโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเบิกจ่ายจากศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้โรงพยาบาลแจ้งความต้องการที่ศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ฯ เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลทุกแห่ง มีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง และยารักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ

ภาพจากอีจัน

ส่วนหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) กระทรวงพาณิชย์ ได้รับการจัดสรรให้สาธารณสุขเพิ่มเป็น 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน จากเดิม 1 ล้านชิ้นต่อวัน เพื่อให้เพียงพอสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co