สั่งพักตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดสามวิหาร 1 ปี หลังมีงานบวช

สั่งพักตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดสามวิหาร 1 ปี หลังมีงานบวช

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา สั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสามวิหาร 1 ปี หลังปล่อยให้มีงานบวช

จากกรณีงานบวช ที่ วัดสามวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 ที่ผ่าน ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวโซเชียลอย่างแพร่หลาย โดยเสียงส่วนมากเห็นว่า งานบวชดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะจัดขึ้นในสถานการณ์นี้ เนื่องจากมีการแห่แตรวงเครื่องเสียง ทำให้มีผู้คนจำนวนมากอยู่รวมกัน ซึ่งขัดต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ล่าสุดวานนี้ (29 มี.ค. 63) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งให้ พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 2 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท โดยมีคำสั่งให้พักจากตำแหน่งหน้าที่ไว้ก่อน เพื่อทำการสอบสวนพิจารณาความผิด เนื่องจากพระครูวิบูลฯ ทำผิดกฎ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ กฏประกาศของคณะสงฆ์ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 46 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังขาริการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสฆ์ (ฉบับที่ 2 )

พ.ศ.2535 จึงให้ พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ จ้าอาวาสวัดสามวิหาร พักจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co