เช็กด่วน! จ.ชลบุรี สั่งปิดที่ไหนบ้าง รับมาตรการเคอร์ฟิว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ประกาศปิดสถานที่รับมาตรการเคอร์ฟิว มีผล 2 เม.ย. 2563
เช็กด่วน! จ.ชลบุรี สั่งปิดที่ไหนบ้าง รับมาตรการเคอร์ฟิว

“สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR” โพสต์คำสั่งด่วนจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 9 และ 10 สั่งปิดดังนี้

ปิด1 ปิดสถานประกอบการโรงแรม และที่มีลักษณะคล้ายกัน ในจังหวัดชลบุรี โดยให้สถานประกอบการ วางมาตรการให้พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ให้เดินทางออกจากพื้นที่ สถานประกอบใดยังมีผู้เข้าพัก หรือมีความประสงค์ไม่ปิด ให้แจ้งกับนายอำเภอภายใน 3 วัน

ปิด2 ปิดชายหาดในชลบุรีทุกแห่ง

ปิด3 ปิดสถานีบริการน้ำมัน 22.00 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป

ปิด4 ปิดตลาดนัด และตลาดที่ไม่ได้เปิดค้าขายเป็นประจำทุกวัน

ปิด5 ปิดร้านสักผิวหนัง หรือเจาะร่างกาย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ห้าม!!! ห้ามดำเนินการใดๆ ในอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง

ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้า-ออกเมืองพัทยา อย่างเข้มข้น มอบหมายให้เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงเป็นผู้วางมาตรการ

สำนักงานขนส่ง รับชำระภาษีเฉพาะแบบ Drive-Thru

งด! สำนักงานพาณิชย์จังหวัด งดจดทะเบียนนิติบุคคล แบบ walk-in ให้ใช้แบบอิเลคทรอนิคส์แทน
งด! งดขอใบรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร แบบ walk-in ให้ขอทางอิเลคทรอนิคส์
งด! งดนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ walk-in ให้ใช้ทางอิเลคทรอนิคส์

คำสั่งฉบับที่ 10
ปิด! สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาบางละมุง

** ประชาชนท่านใดที่เดินทางไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน สาขาบางละมุง ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้รีบแยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากาก และรีบพบแพทย์โดยด่วน พร้อมระบุกับแพทย์ว่า มีการไปอยู่ร่วมสถานที่กับผู้ติดเชื้อโควิด-19

สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 มีผลบังคับใช้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.