ครม. เห็นชอบบรรจุข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสู้โควิด-19

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ 45,684 ตำแหน่ง เตรียมอนุมัติ 7 เม.ย. นี้
ครม. เห็นชอบบรรจุข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสู้โควิด-19

3 เมษายน 2563 มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 45,684 ตำแหน่ง

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อทำเรื่องเสนอ ครม.อนุมัติ อีกครั้งในวันที่ 7 เมษายน 3563 ที่จะถึงนี้ เพื่อนำสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

Related Stories

No stories found.