สิ่งที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องทำ เพื่อรับผลประโยชน์ทดแทน หลังหยุดงานเพราะโควิด-19

สิ่งที่ ลูกจ้าง - นายจ้าง ต้องทำ ในการยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทน หากหยุดงานเพราะเหตุสุดวิสัย ชี้ โควิด-19 = เหตุสุดวิสัย
สิ่งที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องทำ เพื่อรับผลประโยชน์ทดแทน หลังหยุดงานเพราะโควิด-19

เมื่อโรคระบาดส่งผลกระทบ นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง หยุดงานสุดวิสัย ทั้ง 2 ฝ่ายต้องทำยังไงในเรื่องการรับผลประโยชน์ทดแทน....มีคำตอบค่ะ

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ประกาศชี้แจง กรณีลูกจ้าง - นายจ้าง ในการยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทน โดยระบุว่า

“สำหรับปัญหาการว่างงาน หรือสถานประกอบการถูกปิด จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ (ถือเป็นเหตุสุดวิสัย) ทั้งจากกรณีที่ภาครัฐมีคำสั่งปิด หรือลูกจ้างไปทำงานไม่ได้ ต้องกักตัว 14 วัน หรือนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างไปทำงานเพราะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอแจ้งให้ลูกจ้างและนายจ้างยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน

ลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร?
- ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ทาง e-form ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายจ้าง ต้องทำอย่างไร?
- ต้องยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง เนื่องจากเหตุสุดวิสัยทาง e-form ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
- เพื่อรับรองการหยุดงานของลูกจ้างที่ประสบเหตุ โดยระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด โดยสำนักงานประกันสังคมจะตอบยืนยันการรับข้อมูลของนายจ้างทาง e-mail”
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.