ผู้ว่าขอนแก่น ให้กำลังใจทีมเเพทย์ ถูกกักตัว เพราะผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

ผู้ว่าขอนแก่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 5 ของจังหวัด มอบของจำเป็น พร้อมจัดผู้บริหารพื้นที่ ส่งกำลังใจทุกวัน
ผู้ว่าขอนแก่น ให้กำลังใจทีมเเพทย์ ถูกกักตัว เพราะผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่กักตัวที่โรงแรมลาวิลล่า จำนวน 32 คน และโรงแรม Green hotel จำนวน 54 ราย เพราะ จากที่ผู้ป่วยรายที่ 5 ของจังหวัดขอนแก่น ปกปิดประวัติเสี่ยงโควิด-19 ทำให้บุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ จึงให้กักตัว เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงแรมที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อใช้เป็นสถานที่ในกักกันตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวังตนเองและเข้าสู่การกักตัวรวมกว่า 86 คน และทยอยเพิ่มเติมหากสอบสวนโรค พบสัมผัสใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจันทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของจำเป็น และปรบมือให้กำลังใจ พร้อมจัดผู้บริหารในพื้นที่ มาร่วมส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรสาธารณสุขในทุกวันอีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co