ติดต่อเนื่อง! รายที่ 6 ของจังหวัดชุมพร พบประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 4

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในชุมพร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เป็นรายที่ 6 ประวัติ สัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 4 ในโรงพยาบาล
ติดต่อเนื่อง! รายที่ 6 ของจังหวัดชุมพร พบประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 4

(15 เม.ย.63) นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร แถลงผ่านทางเฟซบ๊ก สวท.ชุมพร หลังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 6 ในแถลงระบุว่า จังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 6 ราย ใน 6 รายนี้รักษาหายแล้ว 1 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 4 ราย ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 174 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 154 ราย รอผลตรวจ 14 ราย

ภาพจากอีจัน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้น เป็นหญิง อายุ 56 ปี อยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 4 มีโรคประจำตัว คือ โรคไต แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 ขณะนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤต รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภาพจากอีจัน

ในส่วนของผู้ป่วยรายที่ 3 เพศหญิง อายุ 42 ปี ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นั้น ไม่มีไข้แล้วเหลือเพียงอาการไอเล็กน้อย

ผู้ป่วยรายที่ 4 เพศหญิง อายุ 63 ปี ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีไข้ขึ้นมา 1 ครั้ง หลังจากนั้นก็ไม่มีไข้ มีการให้ออกซิเจนแบบสาย อาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผู้ป่วยรายที่ 5 เพศหญิง อายุ 42 ปี มีไข้ต่ำๆ 37.8 มีอาการไอเล็กน้อย

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co