AD

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยอมรับมีการปล่อยนักโทษ 8,000 คนจริง แต่เป็นการทยอยปล่อย

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเรื่องการปล่อยนักโทษเกือบ 8,000 ราย ยืนยันมีการคัดกรองก่อน ไม่ได้ปล่อยทีเดียว แต่เป็นการทยอยปล่อยภายใน 6 เดือน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยอมรับมีการปล่อยนักโทษ 8,000 คนจริง แต่เป็นการทยอยปล่อย
AD

(16 เม.ย.63) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยถึงเรื่อง มีการปล่อยนักโทษกว่า 8,000 ราย ยอมรับว่ามีการปล่อยจริง แต่เป็นการทยอยปล่อย ไม่ใช่ปล่อยทีเดียว และยืนยันมีการตัดกรองตามหลักเกณฑ์ถูกต้องและจะเดินหน้าตามนโยบายลดความแออัดในเรือนจำต่อไป

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังด้วยการพักการลงโทษจริงตามที่ข่าวปรากฏ แต่ไม่ใช่การปล่อยในคราวเดียวถึง 8,000 คน เป็นการปล่อยการพักการลงโทษรวม 6 เดือน โดยในเดือน ต.ค.2562 จำนวน 1,261 คน, เดือน พ.ย.2562 จำนวน 1,167 คน, เดือน ธ.ค.2562 จำนวน 1,317 คน, เดือน ม.ค.2563 จำนวน 1,377 คน, เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 903 คน และเดือน มี.ค.2563 จำนวน 1,865 คน รวมทั้งสิ้น 7,890 คน การปล่อยผู้ต้องขังนั้นมีการคัดกรอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ ต้องมีความประพฤติดีเยี่ยม จึงจะได้รับการพิจารณา ในส่วนที่ 2 ของการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คือ ต้องรับโทษมาแล้ว 1 ใน 3 ของกำหนดโทษและต้องเป็นผู้ที่ชราภาพมีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอาการเจ็บป่วยหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีการทำแบบประเมินการช่วยเหลือตนเอง ว่าหมดความสามารถและไม่มีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำ ถึงได้รับการอนุมัติ

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตาม การปล่อยต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยก่อนปล่อยตัวต้องมีญาติมาเซ็นอุปการะดูแลและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจนกว่าจะสิ้นสุดตามกำหนดโทษ แต่หากยังกระทำผิดซ้ำหรือผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ และนำตัวกลับเข้ามารับโทษในเรือนจำตามโทษที่เหลือต่อไป

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co