“เทพผดุงพรมะพร้าว” เจ้าของแบรนด์  “ชาวเกาะ” และ “แม่พลอย” มอบเงินจำนวน 10 ล้าน ให้โรงพยาบาล  ศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สู้โควิด

“เทพผดุงพรมะพร้าว” เจ้าของแบรนด์ “ชาวเกาะ” และ “แม่พลอย” มอบเงินจำนวน 10 ล้าน ให้โรงพยาบาล ศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สู้โควิด

ยังช่วยกันไม่ขาดสาย ผู้ประกอบการช่วยหมอรบกับโควิด-19 มอบเงิน 10 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้รพ.
AD

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ที่แพทย์ยังคงต้องรับมืออย่างหนักหนาสาหัส ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้มองเห็นถึงความยากลำบากโดยเฉพาะ ปัญหาความขาดแคลนเครื่องมือทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการคัดกรองผู้ป่วย ทางบริษัทฯได้มีความตั้งใจและห่วงใยในสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย จึงประสงค์ที่จะมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาเพื่อให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยเบื้องต้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิในโรงพยาบาลหลักของรัฐ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 5 ล้านบาท และศิริราชมูลนิธิ จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบโดยเบื้องต้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิในโรงพยาบาลหลักของรัฐ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 5 ล้านบาท และมูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 5 ล้านบาทแล้ว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบน้ำมะพร้าว ตราชาวเกาะ ให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง พร้อมข้อความให้กำลังใจจากผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อส่งต่อให้เป็นขวัญกำลังใจไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านและพร้อมร่วมมือร่วมใจในการก้าวผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเคียงข้างคนไทย และมอบน้ำใจเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยทางบริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์“ชาวเกาะ”และ“แม่พลอย”ต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

อีจันขออนุโมทนาต่อความใจดีนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยทุกคน ขอให้อดทนและรอดต่อวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะ

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co