งดจัดกิจกรรมทางศาสนา ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

กรมการศาสนา ประกาศงดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. 2563
งดจัดกิจกรรมทางศาสนา ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ออกประกาศกรมการศาสนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม , วันธรรมสวนะ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 ตามที่กรมการศาสนาได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กรมการศาสนาจึงของดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563

ทั้งนี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 งดกิจกรรมวันวิสาขบูชา , วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 งดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาด้วย

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co