ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมครบรอบ 138 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม

21 เม.ย. 63 ครบรอบ 138 ปี ศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ ลดเสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมครบรอบ 138 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม

ันที่ 21 เมษายน ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย และวันนี้ (21 เมษายน 2563) เป็นวันครบรอบ 138 ปี “วันสถาปนาศาลยุติธรรม” เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงจัดกิจกรรมวันครบรอบที่เน้นรูปแบบผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส


โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนถวายปิ่นโตภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และกราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันศาลยุติธรรม โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจสื่อศาลเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรมและแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 138 ปี ระหว่างวันที่ 21– 24 เมษายน 2563 โดยวิธีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ( Streaming ) อีกด้วย และเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 138 ปี ศาลแพ่งมีนบุรี ได้นำร่องศาลดิจิทัล ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) กับบริษัทเน็ค ทู สเต็ปส์ จำกัด ในการร่วมมือทดลองและพัฒนาโปรแกรม nextTWO เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลแพ่งมีนบุรี รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเริ่มจากโครงการทดลองไต่สวนคดีจัดการมรดกออนไลน์ของศาลแพ่งมีนบุรี เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาศาล ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่แพร่ระบาดในขณะนี้อีกด้วย
สำหรับคู่ความที่ต้องการใช้บริการไต่สวนคดีจัดการมรดกออนไลน์สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการนัดไต่สวนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม nextTWO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการนี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co