ไทยเดนมาร์ค ให้กำลังใจ กระทรวงเกษตร และ เกษตรกร สู้โควิด-19

ไทยเดนมาร์คมอบ นม มูลค่ากว่า 3 ล้าน ให้กระทรวงเกษตร ส่งต่อเจ้าหน้าที่-ประชาชน สู้ภัยโควิด-19
ไทยเดนมาร์ค ให้กำลังใจ กระทรวงเกษตร และ เกษตรกร สู้โควิด-19

ในวิกฤติโควิดระบาด สิ่งดีๆที่เราเห็นได้ชัดคือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานรัฐ-เอกชน

ล่าสุด นมวัวแดง ไทยเดนมาร์ค ก็ไม่ทิ้งกัน จัดโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”
โดย เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานส่งมอบนม ยู เอช ที ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 21 หน่วยงาน มูลค่า 3,020,000 บาท

เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co