สสจ.ภูเก็ต เผย 28 เม.ย. 63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ดับเซ่นโควิดอีก 1 ราย

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เผย 28 เม.ย. 63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ดับเซ่นโควิดอีก 1 ราย
สสจ.ภูเก็ต เผย 28 เม.ย. 63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ดับเซ่นโควิดอีก 1 ราย

(28 เมษายน 2563) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เผยว่าตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 214 ราย (รายใหม่ 7 ราย)

เสียชีวิต 2 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย มีรายละเอียดดังนี้

- ลำดับที่ 1 รายที่ 208 หญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 2 รายที่ 209 ชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 3 รายที่ 210 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 4 รายที่ 211 หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ ดูแลหลานที่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน 2563 ด้วยอาการ ไอมีเสมหะ ไปรับการรักษาที่ รพ.สต.เกาะแก้ว
วันที่ 15 เมษายน 2563 ยังคงมีอาการ ไปรับการรักษาที่ รพ.วชิระฯ ผล X-ray ปกติ
วันที่ 27 เมษายน 2563 มีไข้ ไอ เหนื่อย ไปรับการรักษาที่ รพ.วชิระฯ อีกครั้ง
รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 5 รายที่ 212 หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 174 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 6 รายที่ 213 หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 174 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 7 รายที่ 214 หญิงไทย อายุ 68 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 198 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ภาพจากอีจัน
สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่พบในพื้นที่บางเทา และ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co