ม.รามฯ ใจป้ำช่วย นศ. ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดค่าหน่วยกิต ป.ตรี 40%

ม.รามคำแหง ประกาศ ลดค่าหน่วยกิต ป.ตรี ทุกหลักสูตร-ทุกคณะ 40% ลดภาระนักศึกษาช่วงโควิด-19
ม.รามฯ ใจป้ำช่วย นศ. ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดค่าหน่วยกิต ป.ตรี 40%

วานนี้ (27 เม.ย. 63) เพจ “PR Ramkhamhaeng University” ประกาศ เรื่องปรับลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อลดภาระรายจ่ายให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเก่า และผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภาพจากอีจัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นควรมีส่วนช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการลดค่าหน่วยกิตให้นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติทุกคณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนคณะหรือสถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co