สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ 1.2 พันคน เร่งตรวจสิทธิ์ประกันสังคม หลังคนลงทะเบียนรับเงินช่วงโควิด-19

รมว.แรงงาน สั่งเพิ่ม จนท. 1,200 คน เร่งตรวจสอบสิทธิ์ หลังคนแห่ลงทะเบียนรับเงินช่วยขาดรายได้จากโควิด-19
สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ 1.2 พันคน เร่งตรวจสิทธิ์ประกันสังคม หลังคนลงทะเบียนรับเงินช่วงโควิด-19

28 เมษายน 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกคำสั่งกระทรวงแรงงาน “แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2563” ให้แต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล กรณีนายจ้างหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวพร้อมรับรองผลการตรวจสอบ และรายงานต่อสำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าออกคำสั่งนี้ จะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่วินิจฉัยได้เป็นจำนวนกว่า 1,200 ราย และจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ภาพจากอีจัน

หลังจากก่อนหน้านี้ จากการติดตามสถานการณ์การจ่ายสิทธิประโยชน์ การขอรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคม พบว่าติดปัญหากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานได้มาก เนื่องจากกระบวนการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด มิใช่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

ภาพจากอีจัน
ดังนั้น ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการออกคำสั่งให้มีการร่วมมือกันช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การดำเนินงานเร็วขึ้น
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co