มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ทุ่ม 100 ล้านช่วยชาติ จัดโครงการต้านโควิด

มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ขานรับรัฐบาล ทุ่ม 100 ล้านบาท ช่วยชาติต้านโควิด-19 จัดโครงการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ทุ่ม 100 ล้านช่วยชาติ จัดโครงการต้านโควิด

(28 เมษายน 2563) จากพิษโควิด-19 ส่งผลกระทบประชาชนทั่วประเทศ มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ จึงจัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ภาพจากอีจัน
ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มีการบริจาคเงิน 10 ล้านบาท สมทบทุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งด้านการป้องกัน การรักษา การเยียวยา และการสร้างขวัญกำลังใจ รวมเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
ภาพจากอีจัน
คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ CEO บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้คนไทย และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แสดงถึงพลังความเข้าใจและความร่วมมือกันฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ โดยคนไทยทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินบริจาค สิ่งของ หรือกำลังใจ หรือแม้แต่ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ล้วนถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
ภาพจากอีจัน
ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส เช่นเดียวกับวิกฤตครั้งนี้ที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตนที่ซ่อนเร้นอยู่ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงน้ำใจไมตรี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต้องติดตามกันต่อไป ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดอีกที
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co