ร.ฟ.ท. เผย พร้อมเปิดเดินขบวนรถไฟทันที หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาล

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เผย พร้อมเปิดเดินขบวนรถไฟทันที หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาล เตรียมแผนรองรับ เน้นปลอดภัยมาก่อน
ร.ฟ.ท. เผย พร้อมเปิดเดินขบวนรถไฟทันที หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาล

(30 เมษายน 2563) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สั่งการผู้เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาลทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอันดับแรก จึงเตรียมแผนรองรับออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การจำกัดปริมาณการให้บริการ และการจำกัดความต้องการใช้บริการ
ระยะที่ 2 การให้บริการตามปกติ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co