ไทยยังไม่พบเชื้อโควิด-19 ในน้ำอสุจิ

ไทยยังไม่มีผลยืนยันพบเชื้อโควิด ในน้ำอสุจิ แนะคนหายป่วยจากโควิดงดมีเพศสัมพันธ์ 30 วัน
ไทยยังไม่พบเชื้อโควิด-19 ในน้ำอสุจิ

กรณีที่ผลการศึกษาในประเทศจีน พบเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในน้ำอสุจิของผู้ชาย รวมทั้งผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาหายแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่อวนี้ (13 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าผลการศึกษาของประเทศจีนดังกล่าว ยังมีความไม่ชัดเจนของผลการวิจัยว่าสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ข้อมูลนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้ตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นกว่านี้ อีกทั้งไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีชีวิตอยู่หรือไม่

ภาพจากอีจันขณะเดียวกันการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น ก็ยังไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในน้ำอสุจิด้วย และที่ผ่านมาไวรัสสายพันธุ์อื่นในกลุ่มโคโรนาก็ไม่มีรายงานว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีผลยืนยันว่าพบเชื้อโควิด 19 ในน้ำอสุจิ รวมถึงการติดโรคผ่านทางน้ำอสุจิ

แต่เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์วีรวัฒน์ ระบุว่า หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนะนำให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการแพร่กระจายเชื้อตามปกติที่ผ่านทางฝอยละออง และการสัมผัสของเชื้อนี้ในคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการสัมผัสใกล้ชิดกันเป็นเวลา 30 วัน นับจากที่เริ่มแสดงอาการ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงจากการกอดหรือจูบได้ หรือใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งถือเป็นการป้องกันที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย

ภาพจากอีจัน
สำหรับเชื้อก่อโรคโควิด-19 มีช่องทางติดต่อหลักคือ ฝอยละอองจากการไอ จาม หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง แต่สามารถป้องกันตัวเองและป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ คือ
1.ล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70%
2.หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร) โดยเฉพาะกับคนที่มีอาการป่วย
3.หากรู้สึกไม่สบาย ควรอยู่บ้านและกักตัวเองให้ห่างจากคนอื่นในบ้าน
4.ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co