AD

ป้องกันอย่างเข้มข้น ตรวจอุณหภูมิ ให้ผู้โดยสารสวมแมสก์ ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง!

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม วัดอุณหภูมิ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้โดยสารก่อนขึ้นรถทุกครั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ป้องกันอย่างเข้มข้น ตรวจอุณหภูมิ ให้ผู้โดยสารสวมแมสก์ ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง!
AD

วันนี้ (18 พ.ค. 63) เพจ “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” รายงานแนวทางการปฏิบัติให้บริการผู้โดยสาร พร้อมทำตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง เช่น จัดที่นั่งของผู้โดยสารแบบเว้นระยะห่าง Social distancing ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสหากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินนี้ จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด พร้อมควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดให้ผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยล่าสุด กองตรวจการขนส่งทางบก ได้จัดส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. ตรวจรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รถตู้โดยสาร บขส. และรถโดยสารขนาดเล็ก บริเวณจุดจอดรถโดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำชับให้เว้นระยะห่างของเบาะนั่งโดยทำเครื่องหมายแสดงให้ชัดเจน และให้ผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารให้ปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด ต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร ที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และให้กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ส่วนการให้บริการ ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น
•ให้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
•ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
•ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดพื้นที่ยืน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
•ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
•ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co