ช่วงหยุดอยู่บ้าน คนสนใจฝึกอาชีพออนไลน์กับ ก.แรงงานเพิ่มขึ้น

ก.แรงงาน เผย ยอดคนฝึกทักษะอาชีพผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น ช่วงหยุดอยู่บ้าน
ช่วงหยุดอยู่บ้าน คนสนใจฝึกอาชีพออนไลน์กับ ก.แรงงานเพิ่มขึ้น

(22 พ.ค. 63 ) เพจไทยคู่ฟ้า เผยว่า จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป (New Normal) ซึ่งรวมทั้งการเรียนรู้ การฝึกทักษะต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้น

ภาพจากอีจัน
กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยยอดประชาชนที่เข้าฝึกอาชีพผ่านทางออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ช่วงอยู่บ้าน พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนครั้ง อาทิ
- ภาษาอังกฤษ 27,188 ครั้ง
- ช่างเครื่องปรับอากาศ 13,062 ครั้ง
- ภาษาเกาหลี 10,378 ครั้ง
- ภาษาญี่ปุ่น 10,222 ครั้ง
- การประกอบอาหารไทย 8,828 ครั้ง
- ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7,761 ครั้ง
- ช่างซ่อมรถยนต์ 7,022 ครั้ง
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6,437 ครั้ง
- การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊ก และไมโคร-คอมพิวเตอร์ 5,850 ครั้ง
- อาชีพอิสระ 5,053 ครั้ง
- ช่างซ่อมโทรทัศน์ 2,263 ครั้ง
ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น สถานประกอบกิจการหลายแห่งกำลังเตรียมกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ว่างงานที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกอาชีพออนไลน์ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงาน และปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าฝึกอาชีพออนไลน์ได้ที่
คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035
อีจัน
www.ejan.co