โฆษก ศบค. ตอบชัด! ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เพราะอะไร

โฆษก ศบค. เผยเหตุผลต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะยังต้องการความเป็นเอกภาพด้านสาธารณสุข มีข้อกำกับลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในการผ่อนปรนระยะที่ 3
โฆษก ศบค. ตอบชัด! ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เพราะอะไร

วันนี้(22 พ.ค. 63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน พร้อมเผยเหตุผลของการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน คือถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ว่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงทางสาธารณสุข มี 3 เหตุผลหลักๆ ดังนี้

1. ยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะต้องการเอกภาพ รวดเร็ว มีคามต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เป็นการเตรียมรองรับในระยะต่อไป เพราะตอนนี้เราอยู่ในการผ่อนปรนระยะที่ 2 ต่อไปคือ 3 และ 4 ซึ่งระยะที่ 3-4 เทียบกับระยะที่ 1-2 ต่างกันคือ ความเสี่ยงของระยะที่ 3-4 จะสูงกว่า เสี่ยงเรื่องสาธารณสุข คือเรื่องติดเชื้อ กล่าวคือเมื่อผ่อนปรนระยะที่ 3-4 กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหลายคนกังวลใจ จะต้องสัมผัสกัน ใกล้ชิดกัน จะได้เปิดในสองระยะนี้

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับที่สูง แม้ในประเทศไทยจะทำมาตรการครบทั้ง 4 ระยะแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ มาตรการด้านกฎหมาย แผนปฏิบัติการการบริการวิกฤต เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดโรค

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co