ศบค.เตรียมแผนผ่อนปรนระยะที่ 3 กิจการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้เปิดรอลุ้นเลย!

โฆษก ศบค. เผย เตรียมแผนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ไว้แล้ว ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 63
ศบค.เตรียมแผนผ่อนปรนระยะที่ 3 กิจการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้เปิดรอลุ้นเลย!

วันนี้(22 พ.ค. 63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน พร้อมเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ศบค. ได้มีการจัดทำมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 ได้มีการหารือขั้นตอนและระยะเวลามาตรการผ่อนคลายไว้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 23-24 พ.ค. 63
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 25-26 พ.ค. 63
ประขุมคณะทำงาน กลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 27 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย การบังคบใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 4 วันที่ 29 พ.ค. 63
นำเข้าที่ประชุมของ ศบค. ชุดใหญ่ เพื่อขอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 5 วันที่ 1 มิ.ย. 63
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 จะมีผลบังคับใช้

แบบนี้คงต้องรอลุ้นกันว่า การประเมินผลการผ่อนปรนในระยะที่ 2 นี้ จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่ และการผ่อนปรนระยะที่ 3 จะได้เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 63 ตามแผนของ ศบค.หรือเปล่า ถ้าอยากให้กลับสู่ภาวะปกติไวๆ เราทุกคนต้องช่วยกันนะคะ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด คิดไว้ว่า แค่เราป้องกันตัวเองก็เท่ากับป้องกันคนอื่นด้วย

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co