คืน 22 พ.ค.63 ชาวมุสลิมรอฟัง จุฬาราชมนตรีประกาศผลดูดวงจันทร์ กำหนดวันอีฏิ้ลฟิตริ

รอฟังจุฬาราชมนตรีประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฏิ้ลฟิตริ
คืน 22 พ.ค.63 ชาวมุสลิมรอฟัง จุฬาราชมนตรีประกาศผลดูดวงจันทร์ กำหนดวันอีฏิ้ลฟิตริ

ในเวลา 19.40 -20.00 น. วันที่ 22 พ.ค.63 ทางสำนักจุฬาราชมนตรี จะประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1441)
ในเวลา 19.40 - 20.00 น.
สามารรับชมผ่านทางเพจอีจัน

ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ในเวลา 16.30 น. วันนี้ (22 พ.ค.63) ทางเพจสำนักจุฬาราชมนตรี จะถ่ายทอดสดชี้แจง เรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์
ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 6/2563
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co