เตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างเป็น จนท.รัฐ หลอกเก็บค่านายหน้า จัดหาผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรค

กรม สบส. เตือนอย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพอ้างเป็น จนท.รัฐ หลอกลวงเก็บค่านายหน้าในการจัดหาผู้เข้าพัก ย้ำรัฐไม่มีนโยบายการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างเป็น จนท.รัฐ หลอกเก็บค่านายหน้า จัดหาผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรค

จากกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ประกอบกิจการที่พัก ซึ่งรัฐจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรค (State Quarantine) หรือพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยอ้างว่าได้รับมอบอำนาจ ในการจัดให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เข้าพัก นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรม สบส. ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม แล้ว พบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้นิติกร ของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการแจ้งความเอาผิดผู้ที่แอบอ้าง โดยขอเน้นย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากโรงแรมที่ให้บริการ State Quarantine และ Alternative State Quarantine

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ในการจัดหาที่พัก State Quarantine และ Alternative State Quarantine ได้ให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่สนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจน และให้โรงแรมที่สนใจส่งรายละเอียดพร้อมประเมินตนเอง หลังจากนั้นคณะทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม จะดำเนินการตรวจประเมินความเหมาะสม
ซึ่งขณะนี้สามารถรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ และขณะนี้มี State Quarantine ทั้งหมด 25 แห่ง 8,369 ห้อง และ Alternative State Quarantine 4 แห่ง 303 ห้อง รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง 8,672 ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
นายแพทย์ธเรศ กล่าวในตอนท้ายด้วยว่า ขอผู้ประกอบการโรงแรมอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าจะมีการอำนวยความสะดวกในการผ่านเกณฑ์ประเมิน State Quarantine และ Alternative State Quarantine และหากมีบุคคลแอบอ้างในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งที่สายด่วน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลข 1426 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลข 0 2193 7057 ในวันและเวลาราชการ
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co