ปล่อยเต่านาลงแม่น้ำคือการฆ่าเต่าโดยไม่รู้ตัว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เผย เต่านาเป็นสัตว์คุ้มครองที่มีการขายตามตลาดสด การปล่อยเต่านาลงแม่น้ำคือการฆ่าเต่าโดยไม่รู้ตัว!
ปล่อยเต่านาลงแม่น้ำคือการฆ่าเต่าโดยไม่รู้ตัว

ปล่อยเต่านา จิตกุศล แต่ผลที่ได้คือบาปนะ
ก่อนทำบุญต้องทำความเข้าใจชีวิตเต่านาให้ถูกต้อง ไม่งั้นเช่นนั้นจะเป็นการทำบาป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ให้ข้อมูลความรู้ไว้ว่า...
เต่านา เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 แต่ยังมีการซื้อขายกันในตลาดสด โยมีวัตถุประสงค์ คือ การนำไปปล่อย แล้วรู้ไหมว่า เต่านาที่ถูกปล่อยหน้าวัด หรือปล่อยลงแม่น้ำขนาดใหญ่นั้น มีโอกาสตายสูงมาก นั่นคือ การฆ่าเต่านาโดยไม่รู้!

ภาพจากอีจัน
เพราะตามธรรมชาติแล้ว เต่านากินสัตว์เป็นอาหาร เช่น หอยน้ำจืด กุ้ง และหอยขนาดเล็ก ไม่ใช้ผักบุ้ง อย่างที่หลายคนเข้าใจ เต่านาจะอยู่ในแหล่งน้ำบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่น แหล่งน้ำจืดที่ไหลช้า หรือน้ำนิ่ง แหล่งน้ำตื้นบริเวณที่ราบต่ำ เช่น หนองน้ำ คูคลองที่ขุดลอก และทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขัง ไม่ใช่แม่น้ำที่มีกระแสน้ำรุนแรงและลึก
การค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co