แพทย์ บุคลากรการแพทย์ รพ.ขอนแก่น ร้องผู้ว่าฯ ยืนยัน ผอ.รพ.ขอนแก่นไม่เคยทุจริต

แพทย์ บุคลากรการแพทย์ รพ.ขอนแก่น ร้องผู้ว่าฯ ยืนยัน ผอ.รพ.ขอนแก่นไม่เคยทุจริต

สำนักงานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น บุกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯขอนแก่น ขอให้พิจารณาการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ปม ผอ.รพ.ขอนแก่นทุจริต ยืนยัน ผอ.บริสุทธิ์ไม่เคยทุจริต

วันนี้(26 พ.ค. 63)เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วยคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางมายื่นหนังสือเปิดผนึกถึง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้พิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียน ไม่ระบุชื่อ โดยใช้สรรพนามว่า “ข้าราชการเกษียณ โรงพยาบาลขอนแก่น” กล่าวหาว่า นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ คือ เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ร้อยละ 5 ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2561

ภาพจากอีจัน
โดยการร้องเรียนในเรื่องนี้สืบเนื่องจาก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหนังสือเลขที่ สธ 0217/ว128 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 แจ้งเรียนถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาที่แจ้งเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ค่าตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ซึ่งในวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ได้มอบหมายให้ นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น แทน นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ซึ่งในขณะนั้นไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ได้ส่งหนังสือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว แจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลขอนแก่น ให้รับทราบและดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ต่อมาภายหลัง ได้มีหนังสือคำสั่ง เลขที่ สธ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และหนังสือเลขที่ สธ 0217/4934 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียน ไม่ระบุชื่อ โดยใช้สรรพนามว่า “ข้าราชการเกษียณ โรงพยาบาลขอนแก่น” กล่าวหาว่า นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยมีประเด็นหลักในการร้องเรียนคือ เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ร้อยละ 5 ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือน ตุลาคม 2561 ซึ่งทาง นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความบริสุทธิ์ในประเด็นที่ถูกร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานต่างๆ ไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563เรียบร้อยแล้ว
จากกรณีนี้เอง ทางสำนักงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีการสงสัยและตั้งข้อสังเกตร่วมกันว่า ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง มีความซ้ำซ้อน ตลอดจนมีพฤติการณ์น่ากังขาและไม่เป็นธรรมอยู่หลายประเด็น ดังนี้
ภาพจากอีจัน
1. กระบวนการตรวจสอบเริ่มต้นจาก จดหมายร้องเรียน ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไม่ลงนาม อ้างแต่เป็นบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นที่เกษียณราชการไปแล้ว ลักษณะเป็นการเริ่มสอบสวนจากบัตรสนเท่ห์
2. ในกระบวนการตรวจสอบที่ผ่านมา ไม่มีการเรียกสอบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่ถูกร้องเรียนคนอื่นๆ เช่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าเภสัชกร (ซึ่งทุกคนทราบเรื่องหนังสือเวียนที่ยกเลิกการรับเรียกเก็บเงินบริษัทยาและร้านค้า ร้อยละ 5 และทุกแผนกได้รับทราบและปฏิบัติตั้งแต่ได้รับหนังสือเวียน) แต่กลับเรียกสอบสวนเฉพาะ นายกิตติ ดอนน้อย อดีตหัวหน้าการเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินบางคนเท่านั้น
3. ความเป็นกลางของคณะกรรมการที่แต่งตั้งสอบวินัยร้ายแรง ในการสอบสวนวินัยข้าราชการระดับสูงในระดับผู้อำนวยการ จะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจเขตตามลำดับที่จัดไว้เพื่อมาเป็นกรรมการในการสอบ ซึ่งตามลำดับการสอบวินัยของ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล จะต้องเป็นผู้ตรวจเขต 5 เป็นผู้ตรวจสอบ แต่จากหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย กลับเป็นผู้ตรวจเขต 6 ซึ่งทำให้เกิดข้อกังขาในความเหมาะสมและเป็นกลาง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งประธานชมรมแพทย์ชนบทเคยได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อเดือนตุลาคม 2561 แต่การโยกย้ายในครั้งนั้น ทางบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่ายภาคเอกชน ได้มีการยื่นหนังสือประท้วงคำสั่งโยกย้าย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ไปเป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ทั้ง ๆที่ยังไม่ครบวาระการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งจากการประท้วงในครั้งนั้นปลัดกระทรวงสาธารสุขได้มีการทบทวนคำสั่งย้าย และท้ายที่สุดได้มีคำสั่งย้ายสลับให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี แทน
4. ข้อกล่าวหาว่า นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ทำผิดวินัยร้ายแรง หากดูจากประเด็นที่ถูกร้องเรียน และข้อมูลหลักฐานที่ได้ชี้แจงไปในเบื้องต้นแล้ว มีข้อกังขาในการตั้งข้อกล่าวหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรง เนื่องจาก นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ไม่ได้ส่อเจตนาทุจริตแต่อย่างใดและได้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางกระทรวงในมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ อย่างเคร่งครัด และบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น มีหลักฐานการเดินบัญชีและมีคณะกรรมการรับผิดชอบชัดเจน และไม่มีหลักฐานว่า นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ยักยอกไปแต่อย่างใด และตลอดระยะเวลาที่มีการถูกตรวจสอบในกรณีร้องเรียนดังกล่าว นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ไม่ได้มีลักษณะของการข่มขู่พยานหรือกระทำการใดๆ เป็นการคุกคาม เช่น ตั้งกรรมการสอบสวนฝ่ายการเงิน แต่อย่างใด
ภาพจากอีจัน
เพราะฉะนั้น หากในระหว่างการสอบสวนตามที่มีการแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วมีการโยกย้าย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ออกจากพื้นที่ ย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอและเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 ในขณะนี้โรงพยาบาลขอนแก่น รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ซึ่งต้องทำงานต่อสู้และรับมือกับวิกฤติการณ์ดังกล่าวโดยตรง ต้องการผู้นำที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงมีคุณธรรม อย่าง นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นคนปัจจุบัน เพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นผู้ประสานงาน รวมแรงขับเคลื่อนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ในโรงพยาบาลขอนแก่น ในการดำเนินการให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนโดยทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีประสิทธิผล ซึ่งจะสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของภาครัฐ ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีแก่ประชาชน และต้องตรงตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการแพทย์ทุกประการ
ภาพจากอีจัน
ด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ได้กราบเรียนต่อท่าน ทางองค์กรแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอเรียกร้องในกรณีที่มีคำสั่งสอบสวนทางวินัย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ให้มีการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์อันชอบธรรม และขอคัดค้านหากจะมีการโยกย้าย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ออกจากพื้นที่พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างและบรรทัดฐาน ในการดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ถูกต้องตรงตามระเบียบและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยท้ายสุดเพื่อมุ่งคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และศักยภาพในการดำเนินการ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ แก่ประชาชนเป็นสำคัญ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co