รมว.มหาดไทย ยันประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมโควิด-19 ไม่เกี่ยวการเมือง

พลเอกอนุพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันมาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมโควิด-19 ไม่เกี่ยวกับการเมือง
รมว.มหาดไทย ยันประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมโควิด-19 ไม่เกี่ยวการเมือง

หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้เคอร์ฟิวต่ออีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-30 มิ.ย. 2563 ซึ่งมีกระแสออกมาว่าเป็นการจำกัดการเคลื่อนไหวการเมืองหรือไม่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยกล่าวถึงมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการจำกัดช่วงเวลาห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ซึ่งเป็นการลดการเคลื่อนที่หรือการรวมกลุ่มกันของประชาชนลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ พลเอกอนุพงษ์ ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาการออกมาตรการต่างๆ นั้นมีการร่วมกันวางแผนซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
จนกระทั่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นที่น่าพอใจ ต่างประเทศก็ชื่นชมไทยมองว่าไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขที่ไทยไม่ปฏิเสธการรักษา ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มผ่อนปรนมาตรการแล้วและเตรียมการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ แต่ภายใต้การผ่อนปรนมาตรการนั้นก็ขอให้ยึดมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญด้วย
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมรับฟังคำติติงรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ แต่ยืนยันว่าการประกาศเคอร์ฟิวบางช่วงเวลา มีที่มาที่ไปในการดำเนินการที่ชัดเจนและเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co