สตช.จัดโครงการเยียวยาตำรวจและครอบครัว สู้โควิด-19

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผุดโครงการเยียวยาตำรวจและครอบครัว ทั่วประเทศ บรรเทาทุกข์จากโควิด-19
สตช.จัดโครงการเยียวยาตำรวจและครอบครัว สู้โควิด-19

(10 มิ.ย. 63) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต่างได้รับผลกระทบกันระนาว และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้สนองนโยบายรัฐบาล จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินการแจกจ่าย อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันมาแจกจ่ายให้กับประชาชน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยเริ่มต้นโครงการ ผบ.ตร.ได้มอบเงินตั้งต้นให้กับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 - 9 และ ตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยละ 50,000 บาท และร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ที่สนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา
นอกจากชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้ว ตำรวจก็เดือดร้อนเช่นกัน งานนี้ ผบ.ตร. จึงจัดหาเงินสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดละ 50,000 บาท รวมถึง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , ท่องเที่ยว ,สอบสวนกลาง และตำรวจตระเวนชายแดน อีกหน่วยละ 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินตั้งต้น บรรเทาความเดือดร้อนตำรวจและครอบครัว ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมโรคระบาดโควิด-19 

ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แจกจ่ายอาหาร แบ่งเป็น ข้าวกล่อง จำนวนกว่า 300,000 กล่อง, อาหารแห้ง จำนวนกว่า 300,000 ชุด และ ผลไม้ ยา น้ำดื่มฯ อีกกว่า 500,000 ชุด ซึ่งมีประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนมารับสิ่งของ จำนวนกว่า 400,000 คน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ยังได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่ง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดหาเงินสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดล่ะ 50,000 บาท รวมถึง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , ท่องเที่ยว ,สอบสวนกลาง และตำรวจตระเวนชายแดน อีกหน่วยล่ะ 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินตั้งต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมโรคระบาดโควิด-19 โดยดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น การแจกถุงยังชีพ จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ แจกทุนการศึกษา เริ่มดำเนินการต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน โดยมีการเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 10 มิ.ย.63

ภาพจากอีจัน

พร้อมกันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความสงบเรียบร้อยในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ ฝากความห่วงใย ต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ ผบ.ตร. ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกแห่ง พิจารณากำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผ่อนผันให้สมาชิกงดส่งค่าหุ้นเป็นการชั่วคราว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก จัดโครงการการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co