หมอยง ชี้ ผ่อนปรนเปิดโรงเรียนกวดวิชา เสี่ยงกว่าเปิด รร. ปกติ

ศ.นพ.ยง แนะ ควรเปิดโรงเรียนก่อนเปิดสถาบันกวดวิชา หลัง ศบค. ผ่อนปรนเฟส 4
หมอยง ชี้ ผ่อนปรนเปิดโรงเรียนกวดวิชา เสี่ยงกว่าเปิด รร. ปกติ

หลังจากที่ ศบค. มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 โดยกิจการที่เริ่มเปิดได้ คือ โรงเรียนกวดวิชา และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีกำหนดเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ได้มีการโพสต์ข้อความกล่าวถึงการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ระยะที่ 4 ว่า ควรจะเปิดโรงเรียนก่อนเปิดโรงเรียนกวดวิชา สภาพความเป็นจริง การผ่อนปรนการศึกษามีความสำคัญ นักเรียนประถมในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในชนบทมีนักเรียนน้อยมากพร้อมที่จะเปิดได้ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแล ส่วนโรงเรียนใหญ่ในเมือง ก็ควรจะต้องมีมาตรการเคร่งครัด กำหนดระยะห่างของนักเรียน หรือลดจำนวนนักเรียนลงต่อหน่วยเวลา เด็กโตหรือหนุ่มสาวจะมีโอกาสแพร่กระจายโรคได้มากกว่า เพราะเดินทางไปได้ไกล สัมผัสคนได้มากกว่าเด็กเล็กมาก

ภาพจากอีจัน
ขณะที่โรงเรียนกวดวิชาจะมีเด็กหนาแน่นมาก และสถานที่ตั้งส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ชุมชนหนาแน่น เช่น ในห้าง หรือ บริเวณพื้นที่รวมกันหนาแน่น รวมถึงห้องเรียนก็จะมีนักเรียนจำนวนมาก
ทั้งนี้ เมื่อผ่อนปรนตามความเสี่ยงแล้ว โรงเรียนกวดวิชาจะมีความเสี่ยงมากกว่าโรงเรียนธรรมดา การกำหนดระยะห่างของโรงเรียน และดูแลสุขอนามัยมีความจำเป็นมาก ระเบียบวินัยต้องเคร่งครัด เด็กโตหรือหรือนักศึกษา จะต้องฝึกให้เรียนออนไลน์ได้ แล้วสลับกันไปเรียนภาคปฏิบัติ เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน จะเหมาะสมในยุคโควิด -19
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co