อดีตลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. ล้มทั้งยืน หลังถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า 961 คน

องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้าง พนง. 961 คน อดีตลูกจ้างช็อก ล้มทั้งยืน หลังถูกปลดฟ้าผ่า
อดีตลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. ล้มทั้งยืน หลังถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า 961 คน

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงาน กว่า 961 คน เนื่องจากองค์การฯ ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีข้อความประกาศว่า
“ด้วยองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่บริการส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติ ในด้านการพิมพ์หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของ สกสค, พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสำนักงานส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

จากประกาศดังกล่าว มีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยภาพวีดีโอสาวคนหนึ่ง ที่อยู่ในอาการกรีดร้อง ร้องให้โฮ คล้ายกับอาการเสียใจ โดยคลิปวีดีโอนี้มีความยาว 01:11 นาที จากการดูในวีดีโอดังกล่าวมีผู้คนจำนวนหนึ่ง คอยปลอบ คอยพัดให้อากาศหมุนเวียน พร้อมทั้งมีการพูดว่า “เราต้องสู้กับมัน” โดยเหตุการณ์นี้ เพจดังกล่าวระบุว่า เกิดที่โรงพิมพ์ลาดพร้าว

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co