ศธ.สั่งยกเลิกระเบียบบังคับทรงผมนักเรียนเดิม พร้อมห้ามลงโทษด้วยการตัดผม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษายกเลิกระเบียบทรงผมเดิม การกล้อมผมนักเรียน = ไม่ถูกต้อง ต้องยึดกฎ 4 ข้อเท่านั้น
ศธ.สั่งยกเลิกระเบียบบังคับทรงผมนักเรียนเดิม พร้อมห้ามลงโทษด้วยการตัดผม

กรณีมีดราม่าเรื่องตัดผมนักเรียน ล่าสุด นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแลแล้ว ให้ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518 ซึ่งหากสถานศึกษาใดยังใช้ระเบียบเดิมจะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวง

ภาพจากอีจัน
ส่วนภาพการกล้อนผมนักเรียน ที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ยอมรับว่า โรงเรียนทำไม่ถูกต้อง เพราะการจะลงโทษนักเรียนไม่ว่าจะกระทำความผิดใด ๆ ก็ตามจะต้องยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อ
1.ว่ากล่าวตักเตือน
2.ทำทัณฑ์บน
3.ตัดคะแนนความประพฤติ
4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งรวมไปถึงการทำโทษนักเรียนในกรณีอื่นๆ ด้วย ต้องยึดหลักการลงโทษ 4 ข้อนี้เท่านั้น
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co