28 ก.ค. นี้ เที่ยวอุทยานฟรี ทั่วประเทศ!

อุทยานทั่วประเทศ เปิดให้เข้าฟรี วันที่ 28 กรกฎาคม นี้ (อุทยานที่เปิดให้ท่องเที่ยว)
28 ก.ค. นี้ เที่ยวอุทยานฟรี ทั่วประเทศ!

หยุดยาวนี้ ใครไม่มีที่ไปเที่ยวที่ไหน ไปให้ธรรมชาติโอบกอดกันเถอะ วันที่ 28 ก.ค. 2563 นี้ ทางอุทยานแห่งชาติ เปิดให้เข้าฟรีด้วยนะ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัวปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเปิดให้เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศได้ฟรี ทั้งคนไทยและรถส่วนตัว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่าลืม จองคิวเพื่อเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอป QueQ กันด้วยนะคะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co