นพ.ชาญชัย อดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น ฟ้องปลัดสธ.และพรรคพวกรวม 7 คน

นพ.ชาญชัย อดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น ฟ้องปลัดสธ.และพรรคพวกรวม 7 คน

นพ.ชาญชัย อดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น มอบหมายทนายยื่นฟ้อง ปลัดสธ.และพรรคพวก รวม 7 คน หลังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจากบัตรสนเท่ห์และถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
AD

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(6 ส.ค.63) นายไชยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความ ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรโควิด-19 เข้ายื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เพื่อยื่นฟ้อง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพรรคพวกรวม 7 คน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. และคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 คนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยนายไชยันต์ ทนายความ เผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อต่างๆกรณีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ถูกร้องเรียนโดยมีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล สั่งให้มีการเรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่สำนักงาน ป.ป.ช.และกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ยกเลิกการรับเงินไปแล้ว ต่อมา นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ต.ค.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน และผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่านายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ต่อมานายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 ตามที่มีการร้องเรียนจากบัตรสนเท่ห์ กระทั่งต่อมาหลังจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเริ่มดำเนินการ ปรากฏว่าองค์กรแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำให้นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มีคำสั่งที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย.2563 ย้ายนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ. โดยอ้างในคำสั่งว่า การตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สธ. เห็นว่านายแพทย์ชาญชัย มีพฤติกรรมการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ จึงเห็นควรย้ายนายแพทย์ชาญชัย ออกจากโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรค

ภาพจากอีจัน

ซึ่งทำให้นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 และหนังสือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและสอบสวนเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการว่าทำผิดวินัยที่ระบุว่า หากกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ซึ่งตามข้อความตามบัตรสนเท่ห์ พยานหลักฐานแวดล้อมไม่ปรากฏชัดและไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน และนายแพทย์ชาญชัย ไม่ได้สั่งให้เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า และไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามที่ถูกกล่าวอ้าง

ภาพจากอีจัน

ในวันนี้จึงได้ยื่นฟ้องคดีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.และพรรคพวกรวมทั้งหมด 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เพื่อพิสูจน์ความจริงและขอความเป็นธรรมตามสิทธิ์กระบวนการยุติธรรมต่อไป

ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co