เช็กเลย! ต่างชาติ 6 กลุ่ม ที่ ศบค. อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

ศบค. ไฟเขียว ต่างชาติ 6 กลุ่ม เข้าไทย - อนุญาตจัดแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ "BWF World Tour" ในประเทศไทย
เช็กเลย! ต่างชาติ 6 กลุ่ม ที่ ศบค. อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

28 ก.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. ได้อนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 6 กลุ่ม ได้แก่

ภาพจากอีจัน
1.นักกีฬาต่างชาติที่จะเข้ามาแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 6-16 ต.ค. 2563) โดยนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาจะพักที่ State Quarantine โรงแรมรัตนโกสินทร์
2.นักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน Repatriation Flight
3.ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เน้นเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆ พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
4.ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa
5.ผู้ถือบัตร APEC Card โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
6.ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มีความต้องการที่จะพำนัก 60 วัน สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท


นอกจากนี้ ศบค. ยังอนุญาตให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ "BWF World Tour" ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อให้นักกีฬาต่างชาติ ที่เดินทางเข้าร่วมแข่งขันถือปฏิบัติโดยอย่างเคร่งครัด

สำหรับการแข่งขัน BWF World Tour เป็นการแข่งขันระดับโลกที่มีความสำคัญสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและยังช่วยพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศต่อมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co