บีทีเอสปิดชั่วคราว 4 สถานี หลังผู้ชุมนุมรวมตัว!

รถไฟฟ้าบีทีเอส ปิดชั่วคราว 4 สถานี สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท และราชเทวี คำสั่งตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
บีทีเอสปิดชั่วคราว 4 สถานี หลังผู้ชุมนุมรวมตัว!

(21 ต.ค.63) หลังผู้ชุมนุมมีการประกาศรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในเวลา 16.00 น. ก็ได้มีมวลชนทยอยกันมารวมตัวกันอย่างหนาแน่น ล่าสุด รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกาศปิด 4 สถานีชั่วคราว ได้แก่ สถานีสนามเป้า ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ,พญาไท และราชเทวี

ภาพจากอีจัน
“บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ขอแจ้งว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีคำสั่งตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กำหนดห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ คำสั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co