มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชัด จะไม่ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงชัด จะไม่ยอมให้ปลด ประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชัด จะไม่ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

หลังจากเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 ในทวิตเตอร์ได้มีการเชิญชวนให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแสง จำลองพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแปะลิงก์ Google Form ให้เข้าไปร่วมลงชื่อเพื่อยื่นต่อคณบดีคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น มีลงเข้าร่วมลงชื่อและเห็นด้วย แต่ก็มีบางส่วนที่เห็นต่าง

ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวานนี้ 22 ต.ค.2563 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีมีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9
ภาพจากอีจัน
โดยระบุว่า
ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ล้นเกล้าฯ รัชการที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคารพและเทิดทูนเหนืออื่นใด ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co