ด่านตรวจ จุดตรวจใหม่! ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากล

ด่านตรวจ จุดตรวจใหม่! ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากล

เผยภาพสาธิตการตั้ง จุดตรวจ ด่านตรวจ ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากล

สถานีโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยภาพแล้ว! การสาธิต ตั้งด่าน ด่านตรวจ ประชาชนตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากล! หลัง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่งระงับการตั้ง จุดตรวจ เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากลนั้น จึงได้มีการทดสอบการตั้ง จุดตรวจ

ภาพจากอีจัน
สำหรับหลักการและการตั้ง จุดตรวจ ในครั้งนี้ เป็น ด่าน ขนาดใหญ่ มีความยาวทั้งสิ้น 20 เมตร เจ้าหน้าที่ 12 คน โดยมีการตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว เพื่อบันทึกข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนเข้า จุดตรวจ จนถึงโต๊ะตรวจวัดแอลกอฮอล์
โดยการตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ตำรวจสามารถ ตรวจสอบประชาชนได้ และประชาชนก็สามารถตรวจสอบการทำงานของตำรวจได้เช่นกัน อีกทั้งประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้มือถือบันทึกภาพการตรวจค้นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการบันทึกภาพสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 3 วัน เพื่อความโปร่งใสในการทำหน้าที่ และหากประชาชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถโทรร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1559
ภาพจากอีจัน
ขั้นตอนของตำรวจในการดำเนินการ
- กรณีที่มีรถขับเข้ามาใน จุดตรวจ ตามปกติ ตำรวจจะเรียกให้หยุดและสอบถามพร้อมตรวจใบขับขี่ หากไม่พบพิรุธก็จะปล่อยไป
- กรณีที่รถขับเข้า ด่านตรวจ และมีอาการมึนเมา ตำรวจจะสังเกตด้วยสายตา หากเข้าข่ายมึนเมาจะให้นำรถเข้า จุดตรวจ พร้อมแจ้งสิทธิหากผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าก็จะมีความผิด สันนิษฐานว่ามีการดื่มสุรา และใช้การเจรจาพร้อมบันทึกภาพตลอดเวลา จากนั้นจะนำผู้ขับขี่ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยจะต้องเปลี่ยนเข็มเป่าต่อหน้าผู้ขับขี่ตลอดทุกครั้งที่ตรวจวัด
- กรณีที่มีรถขับเข้ามาที่ ด่านตรวจ ซึ่งคนขับมีอาการมึนเมาและก่อความวุ่นวาย ทางตำรวจประจำ ด่าน จะดำเนินการพาผู้ขับขี่ตรวจค้นรถ และตรวจประวัติอาชญากรรม หากพบว่ามีก็จะจับกุมก่อนทำการพาไปตรวจค้นรถ
- กรณีที่มีสายลับแจ้งว่า รถต้องสงสัยขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ จะมีการปิดกั้นกันหลบหนี และเรียกตรวจ โดยจะตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนดำเนินการตามขั้นตอน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับรูปแบบการตั้ง จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ของสถานีตำรวจขนาดใหญ่ ซึ่งใช้กำลังตำรวจ 12 นาย จะประกอบด้วย หัวหน้าชุด 1 นาย, ชุดคัดเลือกรถเพื่อมาตรวจสอบ 1 นาย ,ชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 3 นาย , ชุดป้องกันการหลบหนี 4 นาย ,ชุดคุ้มกันเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1 นาย ชุดควบคุมผู้ต้องหา 1 นาย
ด้านแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในการตั้ง จุดตรวจ
- การตั้ง จุดตรวจ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ ผบก.ขึ้นไป, การตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องมีป้ายแสดงถึงมาตรฐานการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตั้งไว้ตรงบริเวณใกล้โต๊ะตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในลักษณะที่ผู้รับการตรวจวัดมองเห็นได้ชัดเจน
ภาพจากอีจัน
- การกำหนดสถานที่ตั้ง จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ต้องกำหนดมาจากข้อมูลผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับในเขตพื้นที่ , สถิติการเกิดอุบัติหตุ สาเหตุมาจากมาแล้วขับ , สภาพพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเมาแล้วขับ การมีสถานบริการ สถานที่จำหน่ายสุรา โดยรอบบริเวณจุดตรวจ
สำหรับ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า " หยุดตรวจ " โดยให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ จุดตรวจ และในเวลากลางคืนจะต้องมีแสไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ก่อนถึง จุดตรวจ ให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง ของหัวหน้าด่านตรวจ หรือจุดตรวจดังกล่าว ตำรวจจะมีการสื่อสารกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการอธิบายข้อกฎหมายให้ผู้กระทำผิดเข้าใจข้อกล่าวหา โดยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้ง ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เคยสั่งการไว้อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูล : สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co