การจราจรถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา ยังคล่องตัว คาดเย็นนี้รถเเน่น!

รถยังไม่เเน่น วิ่งได้ฉลุย! การจราจรบนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมายังคล่องตัว คาดเย็นนี้รถเเน่นรับวันหยุดยาว
การจราจรถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา ยังคล่องตัว คาดเย็นนี้รถเเน่น!

ส่งท้ายวันทำงาน ก่อนเริ่มหยุดยาว 4 วันเบาๆ!

วันนี้ 18 พ.ย.2563 การจราจรบนถนนมิตรภาพ บริเวณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ฝั่งขาขึ้นมาจากกรุงเทพมหานคร รถมีปริมาณมาก แต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง เเม้เกิดการชะลอตัว บางช่วงที่มีเส้นทางก่อสร้าง้เละบังคับใช้ทางเบี่ยง

โดยตั้งเเต่เส้นลำตะคอง มุ่งหน้าอ.สีคิ้ว รถเริ่มเยอะขึ้นเเต่สามารถเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆ เนื่องจากประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสาน มักจะใช้เส้นทางนี้เป็นส่วนใหญ่ เลี่ยงเข้าในตัวเมืองนครราชสีมา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ตามภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ รถยนต์ยังสามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัว ซึ่งคาดว่าช่วงค่ำวันนี้จะมีรถยนต์ผ่านเข้ามาบนถนนมิตรภาพ และถนนสาย 304 เพิ่มมากขึ้น ก่อนเริ่มวันหยุดยาวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งนอกจากวันหยุดยาว 4 วันเเล้ว ก็ยังของขวัญพิเศษคือมอเตอร์เวย์งดเก็บค่าผ่านทาง โดยให้ขึ้นฟรี 6 วัน ตั้งเเต่ 19-22 ต.ค. 2563 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน
ภาพจากอีจัน
ขณะเดียวกันทางหลวงชนบท ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ย. 63 เเล้ว
โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กำหนดแนวทางรองรับการเดินทางของประชาชนเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทาง ดังนี้
1. ปรับปรุง,ซ่อมแซม ถนน,สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน
2. นำเข้าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ ARMS ทุกวันก่อนเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป
3. จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
4. หน่วยงานที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพานตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ดำเนินการวางแผนคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิม หรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด โดยหากพื้นที่ที่ดำเนินการสามารถปูผิวทางได้ให้ดำเนินการปูผิวทางให้แล้วเสร็จ รวมถึงตีเส้นจราจรชั่วคราว ให้ชัดเจน และไม่ควรเปิดหน้างานทิ้งไว้
4.2 ให้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง ต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณการก่อสร้างดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
4.3 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการใกล้เคียงให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง
4.4 ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ ของกรมทางหลวงชนบท
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th
จันขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ ขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวค่ะ
อีจัน
www.ejan.co