อาลัยยายผาด นักสู่รุ่นบุกเบิกแห่งเขาตะเกียบ

ชาวบ้านแห่ อาลัยนักอนุรักษ์...รุ่นบุกเบิกแห่งเขาตะเกียบ “ยายผาด กล้าขาย” แม้เหลือแค่ชื่อ แต่สิ่งที่สอนลูกหลานให้รักษาธรรมชาติไว้ ยังคงติดตรึงในหัวใจ
อาลัยยายผาด นักสู่รุ่นบุกเบิกแห่งเขาตะเกียบ

แม้วันนี้ยายผาดจากไปแล้ว...
แต่สิ่งดีๆที่ยายทำไว้ ยังคงตราตรึงในใจชาวบ้านเขาตะเกียบเสมอ

ลูกหลาน ชาวบ้านชุมชนเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แห่กันมาส่งยายผาด กล้าขาย ยายวัย .... ปี นักอนุรักษ์รุ่นเก่าของหมู่บ้านเขาตะเกียบ เป็นครั้งสุดท้าย

ภาพจากอีจัน
ยายผาด กล้าขาย มีความซื่อสัตย์ รักในความยุติธรรม และไม่เห็นแก่ตัว ในความเมตตานั้นยังมีความเด็ดเดี่ยว จิตใจเข้มแข็ง เป็นผู้นำของชุมนุมบ้านเขาตะเกียบ ทำการคัดค้านกลุ่มนายทุน และผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาครอบครองที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจนสำเร็จ ปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นสวนสาธารณะ สระแปดเหลี่ยมติดชายทะเล ที่พักพิงชั่วคราว และเป็นสถานที่พักผ่อนของชุมนุม ที่เดียวที่ยังเหลือในหมู่บ้านเขาตะเกียบนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ยายผาด เป็นนักอนุรักษ์ ที่ลูกๆหลานๆ ชุมนุมเขาตะเกียบรักมาก เพราะเมื่อก่อน ยายผาดและตาจิน กล้าขาย สามี เดินทางมาอาศัยอยู่ที่เขาตะเกียบ พร้อมมีครอบครัว มีลูก 10 คน ตาจินและยายผาด ช่วยเหลือชุมชนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรในหมู่บ้าน พร้อมกับสอนลูกๆทั้ง 10 คน ว่า ให้ช่วยเหลือเรื่องอนุรักษ์ชายทะเลเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้อาศัยหรือให้ลูกหลานมาเล่นน้ำชายทะเล โดยไม่ให้นายทุนเข้ามาครอบครองในพื้นที่ แต่บางครั้งก็ต้องทำใจเพราะนายทุนในสมัยนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรง บางพื้นที่ก็ถูกนายทุน ครอบครองได้จากหน่วยงานราชการที่ร่วมมือ
ภาพจากอีจัน
ช่วงเวลานั้นตาจินได้เสียชีวิตลง เหลือเพียงยายผาดและลูกๆ 10 คน ช่วยกันอนุรักษ์ ต่อสู้ อย่างไม่หยุดและได้ปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆตัวเองทุกคนว่า จะต้องต่อสู้ปกป้อง พื้นที่สาธารณะของบ้านตัวเองไว้
และแล้ววันที่ทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึง ยายผาด เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 ต.ค.63 อายุเกือบ 100 ปี แต่ก่อนที่ยายผาดจะจากไป ยายผาดได้ฝากให้คนในหมู่บ้านเขาตะเกียบช่วยดูแลอนุรักษ์ชายทะเลต่อไปเพื่อลูกหลานคนรุ่นหลัง
“ศาลาแปดเหลี่ยมพื้นที่ที่เป็นของชาวบ้านทุกคนให้หลานหลานช่วยกันต่อสู้อย่าให้นายทุนมาเอาไป เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานมาเดินเล่นหรือใช้ประโยชน์ตรงนี้ร่วมกัน”
ภาพจากอีจัน
ถึงแม้วันนี้ ยายผาดจากไปแล้ว จันเชื่อว่า สิ่งที่ยายผาดและตาจินได้สั่งสอนลูกหลานไว้ ว่าให้ดูแล รักษาธรรมชาติ รักษาทะเล ที่โตมาพร้อมๆกับลูกหลานคนรุ่นใหม่ ยังคงอยู่ในใจเสมอนะคะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co