Lazada และ Shopee ข้อมูลลูกค้าปี 2561 ถูกแฮ็ก!

Lazada และ Shopee ข้อมูลลูกค้าปี 2561 ถูกแฮ็ก!

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมหารือกับ Lazada,Shopee และบริษัท e-commerce หาแนวทางป้องกัน หลังข้อมูลลูกค้าถูกแฮ็ก

ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีการประกาศขายข้อมูลผู้ใช้ Lazada ของไทยกว่า 13 ล้านรายชื่อนั้น

(20 พ.ย.63) ล่าสุด นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมหารือ Lazada,Shopee และบริษัท e-commerce ต้นสัปดาห์หน้า หาแนวทางป้องกันข้อมูลลูกค้าถูกแฮ็กแล้ว โดยให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันที่ทำธุรกรรม จำนวนเงิน ช่องทางการขาย (ซึ่งปรากฏหลายช่องทาง เช่น Lazada, Facebook, Line, Shopee, ฯลฯ) และเป็นข้อมูลในปีพ.ศ.2561

ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ตรวจสอบกับ Lazada ประเทศไทยแล้ว โดย Lazada ยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นไม่ได้รั่วไหลออกไปจากระบบของ Lazada และ Lazada อยู่ระหว่างการสืบหาต้นตอ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้างต้น
ภาพจากอีจัน
โดยในต้นสัปดาห์หน้า ดีอีเอส จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของ ETDA,คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ,Shopee, Lazada, รวมถึงผู้ให้บริการ e-commerce ทุกแพลตฟอร์ม มาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลผู้บริโภคและป้องกันการถูกแฮ็กเกอร์ล้วงข้อมูลนำไปขายและอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นผลดีในอนาคตต่อไป
ภาพจากอีจัน
นายพุทธิพงษ์ ย้ำด้วยว่า กระทรวงดิจิทัลฯให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในระดับสูงสุดจึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้ง และเป็นการป้องกันเหตุในอนาคตเพื่อหาทางรับมือในทุกสถานการณ์ด้วย
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co