กองทัพบก แจ้ง เคลื่อนย้าย กำลังพล – อาวุธยุทโธปกรณ์ 27 - 29 พ.ย. นี้

กองทัพบก สั่งเคลื่อนย้าย กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 27 - 29 พ.ย. 2563
กองทัพบก แจ้ง เคลื่อนย้าย กำลังพล – อาวุธยุทโธปกรณ์  27 - 29 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก Army PR Center แจ้งว่า กองทัพบก จะมีการเคลื่อนย้าย กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และ ยานพาหนะ ของ กองพลทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน เพื่อทำการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ในวันที่ 27 - 29 พ.ย. 2563 โดยใช้เส้นทางดังนี้

ภาพจากอีจัน
วันที่ 27 พ.ย. 2563
เวลา 05.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 – ถ.ทหาร – ถ.ประดิพัทธ์ – ผ่านย่านพหลโยธิน – ถ.กำแพงเพชร – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.รังสิต-นครนายก ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น.
เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 – ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.รังสิต-นครนายก ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.
เวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 – ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.พหลโยธิน ปลายทาง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ที่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.
วันที่ 28 พ.ย. 2563
เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ – ถ.ทหาร – ถ.ประดิพัทธ์ – ถ.กำแพงเพชร – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.พหลโยธิน ปลายทาง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.
ทุกๆ คนคะ อย่าลืมตรวจสอบเส้นทาง ก่อนเดินทางนะคะ ^^
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co