สุดเศร้า หาก นกเงือกตาย 1 ตัว อาจ คร่าชีวิตนกเงือก อีก 2 ตัว

เรื่องเศร้าของผืนป่า หาก นกเงือกตาย 1 ตัว อาจ คร่าชีวิตนกเงือก อีก 2 ตัว
สุดเศร้า หาก นกเงือกตาย 1 ตัว อาจ คร่าชีวิตนกเงือก อีก 2 ตัว

จากกรณีข่าวเศร้า นกเงือก ผู้เคราะห์ร้าย ถูกยิงตาย โดยแพทย์พยายามยื้อชีวิตมาหลายวัน

ภาพจากอีจัน
อ่านข่าวเพิ่มเติม : 
วันนี้ (27 พ.ย. 63) อีจัน นำข้อมูลความสำคัญของ “ นกเงือก ” มาเล่าให้ทุกท่านอ่าน โดย “เว็บไซต์มูลนิธิวิจัยนกเงือก” เผยว่า เกี่ยวกับนิสัยการผสมพันธุ์ของนกเงือก ที่จับคู่เพียงผัวเดียวเมียเดียว โดยการทำรังนั้น นกเงือกตัวเมียจะต้องสลัดขนทิ้งทั้งตัวเพื่อรองรังให้ลูกน้อย โดยตัวผู้จะทำการปิดปากโพรงที่รังตนเองอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูตามธรรมชาติ เข้ามาทำร้ายเมียและลูกน้อยได้ง่าย ๆ ฉะนั้นพ่อนกเงือกจึงมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง หากนกเงือกตัวผู้ถูกล่า สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า “ เราจะเสียนกเงือกตามไปอีก 2 ตัว ”
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ บทบาทเด่นของนกเงือกในระบบนิเวศป่า คือ การช่วยกระจายพันธุ์ไม้กว่า 200 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะพฤติกรรมของนกเงือกจะเลือกกินผลไม้ที่สุก และนำเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่าง ๆ จึงเป็นตัวช่วยปลูกป่า และปลูกแหล่งอาหาร ทั้งของนกเงือก และสัตว์ป่าอื่น ๆและยังรักษาความหลากหลายของพืช และสัตว์ จึงจัดเป็นชนิดพันธุ์ที่เป็นร่มเงาให้กับสัตว์ชนิดอื่น (umbrella specie) ทำให้สังคมพืชเกิดความสมดุล และช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แมลง และหนู เป็นต้น ”
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก พบว่า นกเงือกในธรรมชาติอาจมีอายุราว ๆ 30 ปี แต่ละตัวสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่า 100 ต้น/สัปดาห์ ซึ่งต้นไม้เหล่านี้มีอัตราเติบโตประมาณร้อยละ 5 ดังนั้น ตลอดช่วงอายุขัยของนกเงือก 1 ตัว จะปลูกต้นไม้ได้ถึง 500,000 ต้น
ขอให้ทุกท่านอนุลักษณ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และ “ นกเงือก ” ด้วยนะคะ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ให้อยู่คู่ประเทศเราไปนานๆ ค่ะ
อีจัน
www.ejan.co