ตร. แนะ เส้นทางเลี่ยง ม็อบ ชุมนุม กรมทหารราบที่11

สน.บางเขน แนะ เส้นทางเลี่ยง ม็อบ หลังนัด ชุมนุม กรมทหารราบที่11
ตร. แนะ เส้นทางเลี่ยง ม็อบ ชุมนุม กรมทหารราบที่11

29 พ.ย. 2563 ตำรวจ สน.บางเขน แนะประชาชน เลี่ยงเส้นทาง ม็อบ ชุมนุม ที่ กรมทหารราบที่11 บางเขน ดังนี้ 

ภาพจากอีจัน
จุดที่คาดว่าจะมีการปิดการจราจร
1.ถนนพหลโยธินขาเข้าบริเวณวงเวียนบางเขน
2.ทางลงอุโมงค์วงเวียนบางเขน ด้านถนนพหลโยธินขาเข้า หน้าห้างโลตัสหลักสี่
เส้นทางแนะนำประชาชน เกี่ยวกับการจราจรรอบพื้นที่ ( กรมทหารราบที่11 รอ. )
1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง
- ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ช่องทางคู่ขนานและลงอุโมงค์มุ่งหน้าไปแยกเกษตร
- ถนนรามอินทรา ขาเข้า ที่จะเลี้ยวซ้ายใช้พหลโยธิน คู่ขนานขาเข้าไปแยกเกษตร
- ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้า ที่จะใช้วงเวียนบางเขนเข้าคู่ขนานพหลโยธินขาเข้ามุ่งหน้า
ไปแยกเกษตร
2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร
- ผู้ที่ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินขาเข้ามุ่งหน้าแยกเกษตรให้ใช้ถนนพหลโยธินขาเข้าช่องทางคู่ขนาน - เข้าวงเวียนบางเขน - ถนนแจ้งวัฒนะขาออก – ถนนวิภาวดีฯ แทน
- สำหรับผู้ที่จะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินขาเข้า ไปถนนรามอินทราขาออก ยังใช้เลี้ยวซ้ายหน้า สน.บางเขน ออกรามอินทราได้ตามปกติ
- ผู้ที่ใช้เส้นทางถนนรามอินทราขาเข้าพื้นราบ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธินขาเข้า มุ่งหน้าไปแยกเกษตร ให้ใช้เข้าวงเวียนบางเขน – ถนนแจ้งวัฒนะขาออก – ถนนวิภาวดีฯ แทน
- กรณีมีการปิดถนนรามอินทราขาเข้าช่องทางคู่ขนาน ให้ใช้ขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขน –ถนนแจ้งวัฒนะขาออก - ถนนวิภาวดีฯ
- ผู้ที่ใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าไปแยกเกษตร ให้ใช้วงเวียนบางเขน – ถนนแจ้งวัฒนะขาออก - ถนนวิภาวดีฯ
- ผู้ที่ใช้เส้นทางถนนรามอินทราขาเข้าจะมุ่งหน้าไปแยกเกษตร ให้ใช้เลี้ยวซ้ายที่แยกลาดปลาเค้าเข้าถนนลาดปลาเค้า – ถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าได้อีกเส้นทางหนึ่ง
- หากผู้ชุมนุมมีจำนวนมากและมีการปิดการจราจรถนนพหลโยธินด้านขาออกหน้าราบ11จะปัดรถขาออกที่จุดกลับรถหน้า ม.ศรีปทุม ให้ใช้ด้านพหลโยธินขาเข้าไปแยกเกษตร –ถนนประเสริฐมนูกิจขาออก – ถนนลาดปลาเค้า – ออกถนนรามอินทราได้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co