สภากาชาด ขอบคุณคนไทย ไม่ทิ้งกัน บริจาคเลือดจนคลังศูนย์บริการโลหิต เพียงพอ

คนไทยไม่ทิ้งกัน ! สภากาชาด ขอบคุณคนไทย ไม่ทอดทิ้งกัน บริจาคเลือด จนคลังศูนย์บริการโลหิต เพียงพอ ช่วยผู้ป่วยกว่า 1.6 ล้านราย
สภากาชาด ขอบคุณคนไทย ไม่ทิ้งกัน บริจาคเลือดจนคลังศูนย์บริการโลหิต เพียงพอ

คนไทยไม่ทิ้งกัน แม้ในวันที่ยากลำบาก!!!
เห็นแบบนี้ ชื่นใจจริงๆ ค่ะ ล่าสุด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอบคุณคนไทย ที่ช่วยกันบริจาคเลือด จนเลือดในคลังเพียงพอ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ วันที่ 10 ส.ค. – 31 ต.ค. 63 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขาดแคลนเลือดหนัก
จึงได้ประชาสัมพันธ์ โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อรณรงค์ และกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตครั้งแรก และ ส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิต ที่เคยบริจาคอยู่แล้ว เพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาค
ในยามวิกฤติ คนไทยไม่ทิ้งกัน แห่มาช่วยกันบริจาคเลือด รวมทั้งหมด 547,548 ราย แบ่งเป็นผู้บริจาครายใหม่ 96,347 ราย และ ผู้บริจาครายเก่า 451,201 ราย สามารถนำไปช่วยผู้ป่วย ได้กว่า 1.6 ล้านราย
ภาพจากอีจันขออนุโมทนาบุญกับทุกคน ที่ช่วยกันบริจาคเลือด นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co